Top

За контакти с нас

Централен офис

гр.Сливен,
ул. "Радой Ралин" 3-А-1

Материални бази

-сел.Гавраилово (общ.Сливен)
-завод Светлина,
бул."Стефан Караджа" 6
-Самуиловско шосе

Телефон/Факс

+35944622262

E-mail адрес

office@ekopetrolium.eu

Тодор Киров
Управител
Телефон за връзка:
+359888602264
Email: kirov@ekopetrolium.eu
Анатолий Симеонов
Организатор продажби
Телефон за връзка:
+359887738000
Email: office@ekopetrolium.eu
Ралица Михайлова
Главен счетоводител
Телефон за връзка: +359885001370
Email: balkanska@ekopetrolium.eu
Христо Христов
Организатор продажби
Телефон за връзка: +359885001371
Email: ico@ekopetrolium.eu