Top

 

Company History
2002г.
ЕКОПЕТРОЛИУМ ЕООД

Фирмата е регистрирана 22.11.2002г., в Окръжен съд Сливен. Основната дейност през годините е в областта на търговия с LPG и течни горива.

Достиганият обем е 10мил. литра светли горива и 3600 метрични тона LPG годишно.

ЕКОПЕТРОЛИУМ ЕООД извършва транспорт на предлаганите от компанията течни горива и LPG в страната и чужбина.
Материалната база се намира в сел.Гавраилово, общ. Сливен.

Транспортните средства на дружеството биват Бензиновози и Газовози окомплектовани и напълно отговарящи на изискванията на ADR.

Company History
2008г.
ЕКОЕНЕРЖИ ООД

Фирмата започва дейността си от 15 май 2008г., като право-приемник на дейността на ЕКОПЕТРОЛИУМ ЕООД.

Основната дейност на дружеството е свързана с търговия на LPG и светли горива с налични 2 бр. данъчни складове за съхранение на LPG и пълнене на газ за бита.

Достиганият обем е 12000000 светли горива и 6000 метрични тона LPG газ.